DE VERZAMELING SLUITZEGELSWAT ZIJN SLUITZEGELS?BIJZONDERHEDENLEVENSMIDDELENOVERIGE ZEGELS
Archief NORP ZWOLLE
DE VERZAMELING SLUITZEGELS


Omstreeks 1913 verzamelde in Zwolle mijn vader Anton Norp als jongetje van 10 jaar in een schoolschriftje sluitzegels. Die verzameling is gelukkig gespaard gebleven. 

We mochten als kind zo nu en dan dat schoolschriftje inkijken. We vonden de zegels toen al heel interessant.
Maar mijn belangstelling werd pas echt gewekt toen ik in november 2008 het beheer over die verzameling kreeg. De 42 afzonderllijke velletjes van het schrift zaten in een mapje, maar het papier van de velletjes begon te verdrogen en te barsten. Ik heb daarom de velletjes gescand en de originelen opgeborgen in plastic showmaps. Daarna heb ik de sluitzegels stuk voor stuk digitaal "uitgesneden". En toen ik de zegels in sterk vergrote vorm bekeek, ervoer ik pas echt de cultuurhistorische waarde van de zegels.

Hieronder de eerste drie schriftblaadjes

   


Door deze website kunnen anderen met de verzameling kennis maken, zonder dat aan de verzameling als zodanig schade ontstaat. De zegels zijn daarom uitdrukkelijk niet te koop maar van de afzonderlijke zegels zijn wel digitale kopieën in hoge en minder hoge resolutie op te vragen via norp.groesbeek@hetnet.nl 
Voor zover deze per E-mail te verzenden zijn, zijn daaraan geen kosten verbonden.
Publicatie daarvan is toegestaan, mits daarbij wordt vermeld 
Archief Norp Zwolle

DE VERZAMELING SLUITZEGELSWAT ZIJN SLUITZEGELS?BIJZONDERHEDENLEVENSMIDDELENOVERIGE ZEGELS